Boka plats till resa

Ring 0707-33 40 30 och anmäl dig.
Det går också bra att skicka e-post: info@fjardingens.se

Anmälningsavgift betalas därefter till: BG 5611-2527

Resevillkor

Fjärdingens Resor & Nöjens Resevillkor

Nedanstående särskilda resevillkor ersätter och kompletterar SRF:s villkor för paketresor

Bokning resa
Bokningen är definitiv när beställning gjorts och anmälningsavgiften är betald. Tillval t.ex teaterbiljett mm betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Bekräftelse mejlas ut.

Betalning
Anmälningsavgift betalas i samband med bokning. Slutbetalning ska ske enligt uppgifter i ”slutbetalningsbrev”. Utebliven betalning kan medföra annulering av bokningen.

Avbeställningskostnader
Mer än 30 dagar före avresa; 10% av resans pris, dock lägst  anmälningsavgiften.
30-15 dagar före avresa;  50 % av resans pris
Senare än 14 dagar före avresa; 100% av resans pris

Kostnader för biljett o dyl., som förbetalts vid anmälan, återbetalas i den mån avyttring av densamma kunnat ske.

Avbeställningsskydd:
Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris utan det ligger på resenären att själv ordna.
Om man betalar resan via konto som är kopplat till Visa/ MasterCard kort har man ofta ett avbeställningsskydd i kortförsäkringen. Kolla detta med din bank. Alternativt finns det i vissa hemförsäkringar mm.

Resegaranti – försäkring
Arrangör enligt resegarantilagen är Fjärdingens i Vara AB som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti. Resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd. Försäkringskassans kort/intyg är bra att medföra vid utlandsresa.

Hotellinformation
I resans pris ingår del i 2-bäddsrum, ibland förekommer s.k. kombirum eller grand lit. Enkelrum kan som regel ordnas mot ett tillägg. Standarden på enkelrum är ibland något lägre.

Pass
Vid resa utanför Sverige ska giltigt pass eller internationellt id-kort medföras.

Gäster med speciella behov
Önskemål om specialkost ska meddelas vid bokning. Vi informerar berörda näringsställen men kan inte garantera att innehållet i kosten blir rätt. Även ev. handikapp ska meddelas vid bokning. Vi kan då förbereda för ev extra behov alt. avråda från olämplig resa.

Programändringar
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.
Resorna arrangeras endast om tillräckligt antal deltagare finns. Ev. inställelse meddelas senast 21 dagar före avresa.

Prisändringar
Vi reserverar oss för prisförändringar p.g.a. valutaförändringar, inhemska och utlänska skatter, avgifter o dyl