På gång

Bussar

Vi samarbetar med Ängbergs buss. De har en mycket bra busspark och satsar på säkerhet såsom extra bromskontroller, bälten på alla platser, alkolås mm.

Dansfesten

27-28 okt
Donnez, Sannex
Shine, Streaplers
Blender
Magnus Carlsson

Egna arrangemang

VIll du ordna egen gruppresa, studieresa eller dylikt är du välkommen att kontakta oss.